Vakmanschap cruciaal om ambities in sociaal domein waar te maken: Nabijheid, integraliteit en aansluiting waarmaken

Onder de vlag van de citydeal Inclusieve Stad1 werken vijf gemeenten en de ministeries van BZK, VWS en SZW aan het versterken van de ondersteuning aan mensen met complexe problemen. In dit nummer zoomen we vanuit Utrecht in op het belang van professionalisering van sociale wijkteams. Wat maakt een buurtwerker effectief?1

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster