Over Sociaal Bestek

Sociaal Bestek draagt bij aan de kennis en vaardigheden van specialisten op het gebied van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Dit doen we met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Sociaal Bestek informeert en daagt uit.

Op onze website plaatsen we wekelijks het laatste nieuws op het terrein van sociale zekerheid en maatschappelijke kwesties. Daarnaast verschijnt er zes keer per jaar een digitaal magazine. In deze edities van Sociaal Bestek vindt u informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk.

Inloggen


Sluit venster