Ervaringen vanuit de Strategische casustafel sociaal domein

Wethouders sociaal domein van grote en kleine gemeenten1 en vertegenwoordigers van Rijk2 en VNG bespreken aan de Strategische Casustafel periodiek3 casussen uit de gemeentelijke praktijk. Het gaat over gevallen waarin de gewenste aanpak schuurt met wet- en regelgeving. Doel is systeemleren4: mogelijke verbeterpunten in het systeem identificeren en daar oplossingen voor vinden.1234

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster