Rechtbank Gelderland: huidige uitvoeringspraktijk evident onrechtmatig: Beschikking-vrij werken aan mootjes gehakt

Sinds de invoering van de Wmo 2015 werken bestuursorganen steeds vaker zonder beschikkingen. Zij zien het keukentafelgesprek als dé gelegenheid om afscheid te nemen van als onnodig ervaren bureaucratie en ingewikkelde administratieve processen. Maar de keerzijde is dat burgers verstoken blijven van hun wettelijk recht op rechtsbescherming.1

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster