2016 - Editie 6

Artikel

Sociale innovatie vraagt om (veel) meer dan kennisprogramma’s

Piet Hein Donner zei het heel treffend op het Divosa voorjaarscongres 2016: ‘Van gelijke rechten voor iedereen zonder...

Artikel

Sancties in de bijstand en het gevaar van sociale uitsluiting

Sancties in de bijstand worden vaak opgevat als prikkel ter verhoging van de arbeidsparticipatie. Maar dat is een eenzijdige...

Artikel

Maatschappelijke en financiële gevolgen van de kostendelersnorm

Een deel van de huishoudens die te maken hebben met de kostendelersnorm in de Participatiewet heeft maandelijks minder te...

Artikel

Onafhankelijke cliëntondersteuning: hard nodig

Onafhankelijke individuele cliëntondersteuning is een nieuwe vorm van steun voor alle inwoners in Nederland die hulp willen...

Artikel

Kansen voor effectievere geschilbeslechting in het bestuursrecht

Er is een nieuwe mediationwet aanstaande. Deze geeft een belangrijke impuls aan de toepassing van het instrument mediation...

Artikel

Herijking van de balans tussen rechten en plichten in de bijstand

De afgelopen decennia kregen mensen met een bijstandsuitkering steeds meer plichten en werden straffen verzwaard. Uit...

Meer artikelen laden

Edities

Artikelen uit het archief bekijken?


Inloggen


Sluit venster