Publieksbijeenkomst 19 mei 2021

NGSZ (Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid)en de LCR (Landelijke Cliëntenraad)organiseren in samenwerking met tijdschrift Sociaal Bestekop woensdag 19 mei een publieksbijeenkomst. We gaan in gesprek over het versterken van het burgerperspectief in de sociale zekerheid. Met aandacht voor waar het mis gaat en gericht op verbetering. Ook wordt de winnaar van de essaywedstrijd bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om deze publieksbijeenkomst live te volgen en om een bijdrage te leveren.

Datum: woensdag 19 mei 2021
Tijd: 10.00 uur tot 11.15 uur
Locatie: digitaal, gratis aanmelden via deze link

Onder meer in de rapporten ‘Ongekend Onrecht’ en ‘Klem tussen balie en uitvoering’ worden harde conclusies getrokken. De weg naar een servicegerichte overheid en herstel van vertrouwen kan alleen door dialoog met de burger, zo wordt breed erkend en uitgesproken. De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Het burgerperspectief staat centraal bij de aangekondigde overheidsbrede hersteloperatie.

Maar hoe realiseren we dat? Hoe zorgen we voor een lerende overheid die de burger/klant actief betrekt? Hoe kan de inbreng van de burger bij wetgeving, beleid en uitvoering worden versterkt? En onder welke voorwaarden kan aan de inbreng van de burger effectief en duurzaam vorm worden gegeven? Antwoorden op deze vragen, verrassende voorstellen en fraaie inzichten zijn gegeven in veertien essays die na onze oproep zijn ingestuurd.

We nemen u mee door de constructieve ideeën en zetten daar de inspiratie en inzichten van bestuurders en experts naast. Samen verkennen we oplossingsrichtingen voor een krachtige rol van de burger in de sociale zekerheid in een dynamisch en interactief programma.   Opening door Harold Herbert, directielid Verbond van Verzekeraars en bestuurslid NGSZ, gespreksleiderWat is er aan de hand? Tafelgesprek met Amma Asante, voorzitter van de LCRBeeldende presentatie van de ingezonden essaysBekendmaking van de winnaar van de essaywedstrijd ‘Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger’ door juryvoorzitter Amma AsanteReflectie door Maarten Camps, voorzitter Raad van bestuur UWVReflectie door Diana Starmans, lid Raad van Bestuur SVBWaar gaan we mee aan de slag? Tafelgesprek o.l.v. Harold Herbert met de winnaar van de essaywedstrijd, Amma Asante, Maarten Camps en Diana Starmans.   Woensdag 19 mei is de bijeenkomst vanaf 10.00 uur live te volgen. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke link waarmee u kunt inloggen. We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.  

Gratis aanmelden

Deze bijeenkomst wordt technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen

Onze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door:                        

LEES OOK:

De cliëntenvertegenwoordiging samen vernieuwen

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster