2021 - Editie 1

Artikel

Coördinatie in het sociaal domein is geen rocket science

Multiprobleemdossiers leveren al sinds jaar en dag hoofdbrekens op. De verkokerde wetgeving en uitvoering maakt...

Meer artikelen laden

Edities

Artikelen per editie bekijken?


Inloggen


Sluit venster