2020 - Editie 4

Artikel

Is de ‘schuldenindustrie’ failliet?

Er zijn weinig onderwerpen in het sociaal domein waar zoveel aandacht voor is als de schuldenproblematiek. Deze aandacht...

Artikel

Premie stimuleert uitstroom uit bijstand

Het hebben van parttime werk blijkt bij bepaalde groepen dé tussenstap te zijn om uit de bijstand te stromen.1 Het...

Artikel

‘Gebakken lucht’ in wereld van dak- en thuislozen

De medewerkster van het crematorium kijkt mij van boven haar mondkapje vragend aan. We staan samen in de aula naast de kist...

Artikel

Het ligt in de verwachting dat problemen toenemen

In de Veenkoloniën komt meer dan de helft van de mensen die het wettelijke schuldsaneringstraject volgen uit een gezin dat...

Artikel

Extra impuls voor een leven lang ontwikkelen

Eind september ging het Bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht. Hierin zijn de afspraken vastgelegd tussen de overheid en...

Artikel

Sport en bewegen in de ggz en maatschappelijke opvang

Veel mensen halen plezier en betekenis uit sporten en bewegen. Sporten en bewegen kunnen ook bijdragen aan een betere...

Meer artikelen laden

Edities

Artikelen uit het archief bekijken?


Inloggen


Sluit venster