2018 - Editie 4

Artikel

Rol en positie van vertrouwenspersonen

Op 14 juni heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar reactie op het rapport...

Artikel

De paradox binnen het Jeugd- en Rechtsbeschermingsbeleid

Wetgever, bestuurders, gemeenten, organisaties en professionals: ze beogen met hun beleid en uitvoering allemaal de...

Artikel

Gevolgen sociaal leenstelsel voor instroom hoger onderwijs

In 2015 is het sociaal leenstelsel ingevoerd. CBS onderzocht de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs na de invoering....

Artikel

Is de brede aanpak van schulden wel breed genoeg?

Met de brede schulden aanpak geeft het huidige kabinet blijk van serieuze aandacht voor armoede en schulden. Ook in de...

Artikel

Geen uitkeringen meer: van sociale naar participatiezekerheid

Zo’n 1,5 miljoen mensen ontvangen in Nederland een uitkering vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid: 17 procent van...

Artikel

Smoezen om niet te hoeven leren?

Om mijn zoon (18) aan te sporen meer aandacht te besteden aan zijn schoolwerk, googelde ik op mogelijk behulpzame...

Meer artikelen laden

Edities

Artikelen uit het archief bekijken?


Inloggen


Sluit venster