2018 - Editie 2

Artikel

De visie van SER Noord-Nederland en FNV Noord: Neemt het Noorden het voortouw bij levenslang leren?

Levenslang leren gaat over de mogelijkheden van mensen om optimaal te kunnen blijven functioneren in een steeds veranderende...

Artikel

Maak werk van duurzame social return: Publieke opdrachtgevers kunnen een inclusieve samenleving aanjagen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen waren sociaal ondernemen, social return en inclusief werkgeverschap onderwerp van...

Artikel

Bij incassobeleid, vroegsignalering en sociaal incasseren: De deurwaarder als kennispartner voor gemeenten

De incassosector komt regelmatig negatief in de publiciteit. Dit eenzijdige beeld gaat echter voorbij aan innovatieve...

Artikel

Het juiste woonadres is de sleutel: Het maatschappelijk belang van risicogericht adresonderzoek

Onmacht, echte fraude of combinaties daarvan: het zijn situaties waarin mensen vaak met hun woonadres rommelen....

Artikel

Evaluatie informatiestructuur grensgangers

In de Nederlandse grensregio’s liggen zeven provincies en meer dan honderd gemeenten waar bijna zes miljoen Nederlanders...

Artikel

Pleidooi voor open praktijkdialoog: Kwaliteitsverbetering door inzicht in morele dilemma’s van klantmanagers

Professionals in de sociale zekerheid kampen met dilemma’s op de werkvloer. Gedeelde reflectie in een open...

Meer artikelen laden

Edities

Artikelen uit het archief bekijken?


Inloggen


Sluit venster