2018 - Editie 1

Artikel

Beleid als belemmering voor sociale inclusie in de wijk

‘Participatie op gelijke voet’ is het doel van de Wmo en het VN-verdrag. De wijk is een belangrijke plek om dit vorm te...

Artikel

De Nederlandse arbeidsmarkt tot 2022

Op 18 december 2017 hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs,...

Artikel

Vroegsignalering schulden en de bescherming van persoonsgegevens: Nieuwe handreiking voor gemeenten

Vroegsignalering van schulden is voordelig voor alle betrokken partijen. Maar hoe richt je als gemeente de processen zo in...

Artikel

Focus op drie hoofdlijnen: De AVG in zicht: wat moet de gemeente op orde hebben?

Op 25 mei 2018 is het zover. Vanaf dat moment is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet...

Artikel

Ondanks wettelijke en levensbrede verankering: Burger verstoken van recht op onafhankelijke cliëntondersteuner

De onafhankelijke cliëntondersteuner: een onbekend recht voor burgers. Gemeenten hebben dit niet altijd goed geregeld. De...

Artikel

Hoe doorbreken we de impasse in de ggz?

Het Trimbos-instituut onderzoekt de ambulantisering in de ggz en heeft daarover een nieuw rapport uitgebracht. De resultaten...

Meer artikelen laden

Edities

Artikelen uit het archief bekijken?


Inloggen


Sluit venster