2017 - Editie 1

Artikel

Op weg naar samenredzaamheid in de participatiesamenleving?

De participatiesamenleving veronderstelt nieuwe samenwerkingsverbanden in het sociale domein. Vereniging BUS1 en Zet2...

Artikel

Meer bijstandsgerechtigden aan het werk door slimmere inzet data, professionals en arbeidsmarktkansen

Ondanks dalende werkloosheidscijfers, blijft het aantal bijstandsgerechtigden alsmaar groeien. Hoe kunnen de...

Artikel

Decentralisaties hebben lokale democratie niet versterkt

De decentralisaties in het sociale domein hadden moeten leiden tot een versterking van de lokale politiek. Daar is echter...

Artikel

Armoede in Nederland

In deze eerste editie van 2017 van Sociaal Bestek staan we stil bij armoede. Een begrip dat beelden oproept van hongerige...

Artikel

Wat is er mis met inspraak?

Veel goedbedoelde participatietrajecten eindigen in protest en conflict. Mensen voelen zich niet gehoord en begrepen. Wat is...

Artikel

Verbinden van beleid: lokaal en in de regio

De Nederlandse steden staan voor grote sociaaleconomische vraagstukken. Voor een adequate aanpak is samenwerking...

Meer artikelen laden

Edities

Artikelen uit het archief bekijken?


Inloggen


Sluit venster