Op weg naar samenredzaamheid in de participatiesamenleving?

De participatiesamenleving veronderstelt nieuwe samenwerkingsverbanden in het sociale domein. Vereniging BUS1 en Zet2 trekken samen op om lokale banden te smeden. Het blijkt zeker mogelijk om afzonderlijke burgerorganisaties te verbinden aan een initiatief van onderop. Maar we zien wel drempels bij de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en ervaringskundigen.12

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster