Wet taaleis Participatiewet

Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet en het bijbehorende Besluit taaltoets Participatiewet in werking getreden.1 Met deze wet krijgen gemeenten de verplichting om bijstandsgerechtigden te controleren op hun beheersing van de Nederlandse taal.1

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster