Sociaal vervoer voor Wlz-cliënten: Wlz of Wmo?

Een cliënt ontvangt in gemeente Y zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Hij wil graag zijn vrienden opzoeken, maar die wonen niet om de hoek. Omdat de cliënt veel begeleiding nodig heeft bij het verplaatsen, is hij aangewezen op individueel rolstoeltaxivervoer. De vraag rijst of dit vervoer, ook wel sociaal vervoer1 genoemd, door de gemeente moet worden gecompenseerd.1

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster