Ondersteuning via algemene voorzieningen: Aan tafel in Breda: samen leren, samen sturen

In Breda wordt veel ondersteuning als algemene voorziening geleverd. Maatschappelijke organisaties ontvangen daarvoor subsidie van de gemeente. Afspraken hierover werden gemaakt onder de noemer ‘Aan Tafel!’: een aanpak waarbij de organisaties zich gezamenlijk buigen over welke activiteiten tegen welke kosten het meeste bijdragen aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster