Mensen met verward gedrag

Deze editie van Sociaal Bestek heeft als thema mensen met verward gedrag. Maar, wat wordt daarmee bedoeld? ‘Mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.’ Deze brede definitie hanteert het Aanjaagteam Verwarde Personen, dat in 2015 door de ministeries van VWS, VenJ en de VNG is geïnstalleerd.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster