Maurice de Greef: ‘Samen de volwasseneneducatie weer op de kaart zetten’

De Nederlander Maurice de Greef bekleedt sinds september de nieuwe UNESCO-leerstoel
Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel. De Greef was al gastprofessor
‘Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ aan dezelfde instelling. Zijn ambitie: laten
zien hoe belangrijk de volwasseneneducatie is.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster