Lessons learned uit de proeftuinen van Kwaliteit van de Samenleving:Samen doen

Binnen de transformatie van het sociaal domein spelen gemeenschapsgevoel (samen doen) en burgerinitiatieven een belangrijke rol. Inwoners zijn zelf aan zet in de eigen buurt. Een gemeente of maatschappelijke organisatie kan dit ondersteunen via (beleids)participatie, burgerinitiatieven en het gebruik van ervaringsdeskundigheid.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster