Integrale handhaving in het sociale domein

De drie decentralisaties (3D) – P-wet, Wmo 2015 en Jeugdwet – legden veel nieuwe verantwoordelijkheden op het bord van gemeenten. Veel gemeenten voeren de wetten integraal uit. In de ideale situatie is handhaving daarbij een logisch onderdeel van de dienstverlening. Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving1 kan gemeenten daarbij helpen.1

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster