Lees 4 voorproefjes van Sociaal Bestek editie 6

Heb je het nieuwste nummer nog niet gelezen, maar ben je nieuwsgierig? Je kan nu een paar voorproefjes lezen!
Heb je al een abonnement? Dan kan je inloggen en klikken op 'edities'.

Waarom mensen geen gebruik maken van sociale voorzieningen

Vraag het mensen op straat: sociale zekerheid blijkt onzekerheid

Waarom maken veel financieel kwetsbare huishoudens geen gebruik van sociale voorzieningen, zoals toeslagen? Wij vroegen het aan degenen die dit het beste weten, namelijk mensen met een laag inkomen. In diepte-interviews gaven zij uitgebreid inzicht in de redenen. De overheid staat voor een grote opdracht om hun vertrouwen te herstellen. Maar het kán wel.

DOOR Olaf Simonse, Gabry Vanderveen,  Lotte van Dillen, Wilco van Dijk & Eric van Dijk 

Werkfit-traject biedt langdurig bijstandsgerechtigden perspectief

Gemeenten hebben de groep langdurig bijstandsgerechtigden vaak niet goed in beeld. Terwijl deze groep juist meer begeleiding nodig heeft om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om nieuwe, intensieve trajecten, zoals het Werkfit-traject van B&A. Een onderzoek naar Werkfit levert wijze lessen voor de begeleiding van langdurig bijstandsgerechtigden. 

DOOR Esra van Koolwijk

Terug naar de basis voor een effectieve aanpak van (generatie)armoede

Zes randvoorwaarden

Hoe kunnen professionals betekenisvol maatwerk bieden aan mensen in generatiearmoede? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed jarenlang onderzoek naar de rol van professionals in het werkveld rondom (generatie)armoede in De Veenkoloniën. Aan het kennisniveau van professionals of het beschikbare instrumentarium schort het niet. De belangrijkste obstakels voor maatwerk ervaren professionals in de randvoorwaarden voor hun werk.

DOOR Erik Meij, Sander van Lanen, Erik Merx, Arjen Edzes & Tialda Haartsen

‘Samen werken aan doorbraak bij vastgelopen casuïstiek’

Regievoerders multiproblematiek aan het woord

De landelijke aanpak Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM) geeft professionals meer ruimte en slagkracht bij vastgelopen complexe casussen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun casus aanmelden bij het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM). Hoe helpt het maatwerkloket hen? Wat valt daar van te leren? De drie regievoerders van het maatwerkloket vertellen.

DOOR Davita de Jonge

Enthousiast geworden?

Neem een abonnement!

Ook interessant om te lezen:

Er zijn geen berichten gevonden

Inloggen


Sluit venster