Lees 4 voorproefjes van Sociaal Bestek editie 6

Heb je het nieuwste nummer nog niet gelezen, maar ben je nieuwsgierig? Je kan nu een paar voorproefjes lezen!
Heb je al een abonnement? Dan kan je inloggen en klikken op 'edities'.

Waarom mensen geen gebruik maken van sociale voorzieningen

Vraag het mensen op straat: sociale zekerheid blijkt onzekerheid

Waarom maken veel financieel kwetsbare huishoudens geen gebruik van sociale voorzieningen, zoals toeslagen? Wij vroegen het aan degenen die dit het beste weten, namelijk mensen met een laag inkomen. In diepte-interviews gaven zij uitgebreid inzicht in de redenen. De overheid staat voor een grote opdracht om hun vertrouwen te herstellen. Maar het kán wel.

DOOR Olaf Simonse, Gabry Vanderveen,  Lotte van Dillen, Wilco van Dijk & Eric van Dijk 

Werkfit-traject biedt langdurig bijstandsgerechtigden perspectief

Gemeenten hebben de groep langdurig bijstandsgerechtigden vaak niet goed in beeld. Terwijl deze groep juist meer begeleiding nodig heeft om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om nieuwe, intensieve trajecten, zoals het Werkfit-traject van B&A. Een onderzoek naar Werkfit levert wijze lessen voor de begeleiding van langdurig bijstandsgerechtigden. 

DOOR Esra van Koolwijk

Terug naar de basis voor een effectieve aanpak van (generatie)armoede

Zes randvoorwaarden

Hoe kunnen professionals betekenisvol maatwerk bieden aan mensen in generatiearmoede? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed jarenlang onderzoek naar de rol van professionals in het werkveld rondom (generatie)armoede in De Veenkoloniën. Aan het kennisniveau van professionals of het beschikbare instrumentarium schort het niet. De belangrijkste obstakels voor maatwerk ervaren professionals in de randvoorwaarden voor hun werk.

DOOR Erik Meij, Sander van Lanen, Erik Merx, Arjen Edzes & Tialda Haartsen

‘Samen werken aan doorbraak bij vastgelopen casuïstiek’

Regievoerders multiproblematiek aan het woord

De landelijke aanpak Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM) geeft professionals meer ruimte en slagkracht bij vastgelopen complexe casussen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun casus aanmelden bij het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM). Hoe helpt het maatwerkloket hen? Wat valt daar van te leren? De drie regievoerders van het maatwerkloket vertellen.

DOOR Davita de Jonge

Enthousiast geworden?

Neem een abonnement!

Editie 6 van 2022 is uit!

Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is te lezen. Abonnees krijgen het nummer in de mail of kunnen via deze link inloggen.

Met in dit nummer

Neem een abonnement

Dit nummer toch graag lezen? Dat kan! Met een abonnement kun je dit nummer én alle voorgaande nummers lezen.

Meer informatie

Editie 5 van Sociaal Bestek is uit!

Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is uit, deze keer met het thema arbeidsmigranten!

Ben je abonnee? Dan ontvang je het nummer in je mailbox. Of je kan direct naar het nummer en log in.  

Met onder andere in dit nummer:

Redactielid Codrik van de Wetering schrijft over zijn dromen voor een inclusievere samenleving: “De maatschappij waarin ik wil leven en werken is een maatschappij waarin mensen meedoen, waarin iedereen er bij hoort. Gelukkig ben ik lang niet de enige die zo denkt en ik ben er dan ook van overtuigd dat het kan.”

Lees het hele stuk hier (ook als je nog geen abonnee bent!)

En verder:

Twijfel je nog? Deze bovenstaande samenvattingen zijn vrij te lezen, zodat je een indruk kan krijgen wat Sociaal Bestek je allemaal te bieden hebt. Geen nummer meer missen én alle vorige edities bekijken?

Neem een abonnement!

Succesvolle arbeidsmarkt-integratie van statushouders door leerwerktrajecten

De arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers in Nederland, vooral met een niet-Westerse achtergrond, loopt ondanks allerlei pogingen deze op te schroeven nog steeds ver achter bij mensen zonder migratieachtergrond.[1] Leerwerktrajecten blijken een succesvol instrument om deze participatie te verhogen.[2] Wat valt er te leren van een succesvol project in Heerlen?

DOOR Tom Swelsen, Sabrina Keinemans en Nurhan Abujidi 

Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

Acties voor de menselijke maat

De verschillende affaires die zich recentelijk hebben afgespeeld en nog lopen hebben ook bij de regelgevers in ons land tot actie geleid. In juli presenteerden zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als dat Sociale Zaken hun plannen. Ze willen de menselijke maat bevorderen en het handhavingsinstrumentarium herijken. Een overzicht.

DOOR Gjalt Schippers

Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: lang genoeg getreuzeld!

De Participatiewet is nog geen succes en dit komt niet vanzelf goed. Al langer wordt gepleit voor een actieve rol voor de sociale ontwikkelbedrijven. Politici, het ministerie van SZW, gemeenten en werkbedrijven hebben ieder hun eigen rol om dit mogelijk te maken. Hoogste tijd om nu door te pakken. De doelgroep verlangt dit en de arbeidsmarkt heeft hen hard nodig.

DOOR Robert Capel

Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

Maak van zelfstandigen geen tweederangsburgers

De groei van het aantal zelfstandigen wordt vaak als een ware plaag afgeschilderd. Met twee uitingsvormen: als gedwongen zelfstandigen die het liefst een vast contract willen, of als fiscale voordeeljagers. De meeste zelfstandigen zijn echter ondernemers die voor eigen rekening en risico werken. Alleen zijn de overheid, de Belastingdienst en het sociaal stelsel daarop niet ingericht. Dat schuurt.

DOOR Roos Wouters 

Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

Op weg naar een effectievere inrichting van de schuldhulpverlening

Te veel huishoudens met problematische schulden zijn verstoken van hulp. Aanvullende maatregelen schieten te kort qua bereik en effectiviteit. Voor echte verbetering is er meer inzicht nodig in de oorzaken van de knelpunten en in de noodzakelijke randvoorwaarden. Dat is de conclusie van een doorlichting van het stelsel. 

DOOR Nadja Jungmann & Bob van Waveren

Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

Editie 2 van 2022 is uit!

Vanaf nu is de nieuwste editie te van Sociaal Bestek te lezen! Lees meer over de inhoud en log in met je account.

Met onder andere:

  • Financiële en psychologische effecten van een hoge energierekening
  • Pilot verbetert samenwerking eerste- en tweedelijns rechtsbijstand
  • Oplossingen voor ondernemers in nood
  • Toegang tot de wmo in Nijmegen
  • Super SyRI: niets geleerd van de toeslagenaffaire

Altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken in het sociaal domein?

Neem dan een abonnement op Sociaal Bestek. Dit is wat je krijgt:
– Toegang tot de premium content op de website van Sociaal Bestek met het laatste nieuws over participatie, inkomen en zorg.
– Zes digitale magazines per jaar met diepgravende artikelen over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk in de domeinen participatie, inkomen en zorg.
– Onbeperkt toegang tot ons rijke digitale archief met artikelen uit eerdere edities.

Ja, graag!

Editie 1 van 2022 is uit!

Wicked problems schijnt dat tegenwoordig te heten. Maatschappelijke problemen, oftewel uitdagingen, die kennelijk niet op te lossen zijn. Hoeveel beleid, inspiratiesessies en integrale aanpakken er ook worden ingezet. Daarover gaat de nieuwste editie van Sociaal Bestek. Lees het via deze link en log in!

Met onder andere:

  • Scheefgroei in een leven lang ontwikkelen 
  • Investeer in de arbeidsmarkt van vandaag én morgen
  • Op weg naar een afspiegeling van de beroepsbevolking bij Amsterdamse overheidsinstellingen
  • Langer thuis met een zeldzamere vorm van dementie
  • De minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen laat ons in de kou zitten

Inloggen


Sluit venster