Sociaal bestek editie 2 van 2024 is uit!

Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is nu te lezen! Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

Met onder andere:

 • Lisa Westerveld: ‘Dat we aan de slag moeten met het VN-verdrag Handicap, zit te weinig tussen de oren’
 • Geldzorgen ondermijnen levenskwaliteit
 • Hoe een tentoonstelling van betekenis kan zijn voor mensen met ervaringskennis over armoede
 • Cliëntenparticipatie: vervelende verplichting of de moeite waard?
 • Schuld bij een bekende is groeiend probleem
 • Rechter: ‘Hulphond valt onder Zorgverzekeringswet’
 • Sociaal Bestek editie 4 van 2023 is uit!

  Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is nu te lezen! In de vierde editie staat het thema van het sociaal minimum centraal. Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

  Met onder andere:

 • Thema: Hoe hoog zou het sociaal minimum moeten zijn?
 • Thema: Als de basis op orde is, hebben gemeenten meer slagkracht om verschil te maken
 • Nieuwe Nederlanders met een visuele beperking vallen al jaren buiten de boot
 • Postcode mag hulpaanbod niet bepalen
 • Duitse voorvechter van gehandicaptenrechten: wie is Raúl Aguayo-Krauthausen?
 • Sociaal Bestek editie 3 van 2023 is uit!

  Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is nu te lezen! Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

  Met onder andere:

 • Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein
 • Voor duurzame arbeidsparticipatie is herijken en balanceren noodzakelijk
 • Nieuwe telling van dak- en thuisloosheid
 • Toegankelijk gebouw is nog ver weg
 • Leren van het Toeslagenschandaal: over begrijpen, willen en kunnen
 • Nu te lezen: whitepaper kansenongelijkheid onder kinderen

  Deze white paper brengt Sociaal Bestek uit naar aanleiding van een studiemiddag op 2 december jl naar aanleiding van een artikel Ben Boksebeld over kinderarmoede in Sociaal Bestek 2021 – nr 3. Dit artikel is in deze white paper opgenomen, evenals enkele artikelen die eerder in Sociaal Bestek verschenen: over kinderarmoede en over overerfbare armoede in de Veenkoloniën. Nu gratis te lezen!

  SOS om overerfbare armoede te doorbreken

  Bastian Ravesteijn van de Erasmus Universiteit maakte met collega’s www.kansenkaart.nl. ‘We wisten wel dat de plek waar je wieg staat en het gezin waarin je opgroeit veel invloed hebben op je kansen. Maar hoe groot de verbanden precies zijn, dat was niet duidelijk. De anonieme data van miljoenen Nederlanders hebben we met deze kaart toegankelijk gemaakt.’ Ravesteijn laat wat voorbeelden zien: ‘Hebben je ouders een laag inkomen, dan is de kans dat jij als 16-jarige op het vwo zit 25%. Hebben je ouders een hoog inkomen, dan is die kans 80%.’  

  Lees verder

  Kansen(on)gelijkheid in twee plattelandsgemeenten

  Dankzij de televisieserie Klassen en een SIRE-campagne [1] krijgt kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren tegenwoordig veel aandacht. Bij kansenongelijkheid denken we vaak aan arme wijken in grote steden. Maar ook in relatief welvarende plattelandsgemeenten zijn gezinnen met een krappe beurs. Ervaren deze gezinnen kansenongelijkheid? En in hoeverre is opgroeien in armoede hier anders dan in arme wijken?

  Lees verder

  Kinderarmoede een halt toeroepen: wat worden de lokale ambities?

  In 2030 is het aantal kinderen in armoede gehalveerd. Althans, dat is de overheidsambitie. Maar de streefcijfers zijn nog lang niet in zicht. Bovendien zijn op lokaal niveau de mogelijkheden om deze cijfers te beïnvloeden beperkt. Biedt de ambitie om sociale uitsluiting terug te dringen een alternatief voor de puur economische benadering?

  Lees verder

  Overerfbare armoede in de Veenkoloniën: Vijfjarig onderzoek

  De overerfbaarheid van armoede wordt veel vermoed en bediscussieerd, maar is nauwelijks op grote schaal onderzocht. De RUG start met maatschappelijke partners een vijfjarig project in de Veenkoloniën. Niet alleen de mate waarin overerfbare armoede voorkomt, maar ook de beleidsinterventies worden onderzocht. Het doel is tot effectieve interventiestrategieën te komen.

  Lees verder

  Het ligt in de verwachting dat problemen toenemen

  In de Veenkoloniën komt meer dan de helft van de mensen die het wettelijke schuldsaneringstraject volgen uit een gezin dat inkomen uit werk of een onderneming ontvangt. Gezien de huidige economische crisis is het dus alle hens aan dek om ook voor deze groep een toename in schuldproblemen te voorkomen.

  Lees verder

  Inloggen


  Sluit venster