Sociaal Bestek editie 1 van 2024 is uit!

Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is nu te lezen! Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

Met onder andere:

 • Nieuwe kansen op waardevol werk via online arbeidsplatforms
 • Resultaatgericht indiceren, welke toekomst heeft deze manier van werken nog?
 • Cirtex pioniert met circulaire én inclusieve textielketen
 • Wat kunnen we leren van de arbeidsongeschiktheidsstelsels in andere landen?
 • Gehandicaptenambassadeur Alex de Vos: ‘Ons zielig vinden, daar hebben we niks aan’
 • Sociaal Bestek editie 6 van 2023 is uit!

  Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is nu te lezen! Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

  Met onder andere:

 • Sharon Stellaard over de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028
 • De ETHOS telling onder de loep
 • Bestaanszekerheid en bestaanswaardigheid
 • De Luisterlijn: echte aandacht is een schaars goed
 • In gesprek met kinderen om de cirkel van armoede te doorbreken
 • Slimme, gezonde en leeftijdsvriendelijke omgevingen
 • Lees het nu

  Sociaal Bestek editie 5 van 2023 is uit!

  Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is nu te lezen! Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

  Met onder andere:

 • De zelflerende gemeente en de geestelijke gezondheid van jongeren en jongvolwassenen
 • Doenvermogen vergt 'doenlijke' regels
 • Onderwijs en gezondheid belangrijke redenen om niet te werken
 • Elk vraagstuk heeft zijn overheid en vrijwilligers
 • Leefwereld in beeld
 • Nieuwe whitepaper: Burgers bouwen aan vertrouwen

  Sociaal Bestek maakte bij het jaarcongres van de LCR een mooie whitepaper onder de titel 'Burgers bouwen aan vertrouwen', wat tevens het thema van de dag was. Deze is gratis te lezen! Wat kan je verwachten?

  Zeg 'Ho!' tegen de macht

  Het jaarcongres van de LCR was dit keer ‘hybride’. Met een programma voor de zaal en online studiogesprekken voor thuis. Met minder mensen in de zaal (corona) was het niet minder bruisend. In tegendeel: in tegenstelling tot het stelsel van het sociale zekerheid was deze bijeenkomst zeker ‘activerend’. De mensen thuis konden bovendien nog enkele studiogesprekken volgen. We geven een impressie van het plenaire deel.

  Lees het artikel

  Buiten de hokjes denken

  Roland de Groot was vorig jaar de winnaar van de Client in Beeldprijs. Hij kreeg UWV en gemeente om de tafel en die beloofden om voortaan hun cliënten goed te informeren over de diverse inkomensregelingen. We spraken de Groot: over hoe dit verder is gegaan. En over zijn nieuwe initiatief ‘Werk in uitkering’ voor het versterken van de eigen inbreng van de cliënt tijdens de WIA-beoordeling.

  Lees het artikel

  Het succes van cliëntenparticipatie

  Hennie Zoontjes is de onafhankelijk voorzitter van het Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht. Het Platform is nog niet zo lang geleden opgericht als opvolger van de cliëntenraad. Zoontjes geeft zijn visie op hoe het gaat met cliëntenparticipatie in Utrecht en in Nederland.

  Lees het artikel

  Of open de hele whitepaper

  Publieksbijeenkomst 19 mei 2021

  NGSZ (Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid)en de LCR (Landelijke Cliëntenraad)organiseren in samenwerking met tijdschrift Sociaal Bestekop woensdag 19 mei een publieksbijeenkomst. We gaan in gesprek over het versterken van het burgerperspectief in de sociale zekerheid. Met aandacht voor waar het mis gaat en gericht op verbetering. Ook wordt de winnaar van de essaywedstrijd bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om deze publieksbijeenkomst live te volgen en om een bijdrage te leveren.

  Datum: woensdag 19 mei 2021
  Tijd: 10.00 uur tot 11.15 uur
  Locatie: digitaal, gratis aanmelden via deze link

  Onder meer in de rapporten ‘Ongekend Onrecht’ en ‘Klem tussen balie en uitvoering’ worden harde conclusies getrokken. De weg naar een servicegerichte overheid en herstel van vertrouwen kan alleen door dialoog met de burger, zo wordt breed erkend en uitgesproken. De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Het burgerperspectief staat centraal bij de aangekondigde overheidsbrede hersteloperatie.

  Maar hoe realiseren we dat? Hoe zorgen we voor een lerende overheid die de burger/klant actief betrekt? Hoe kan de inbreng van de burger bij wetgeving, beleid en uitvoering worden versterkt? En onder welke voorwaarden kan aan de inbreng van de burger effectief en duurzaam vorm worden gegeven? Antwoorden op deze vragen, verrassende voorstellen en fraaie inzichten zijn gegeven in veertien essays die na onze oproep zijn ingestuurd.

  We nemen u mee door de constructieve ideeën en zetten daar de inspiratie en inzichten van bestuurders en experts naast. Samen verkennen we oplossingsrichtingen voor een krachtige rol van de burger in de sociale zekerheid in een dynamisch en interactief programma.   Opening door Harold Herbert, directielid Verbond van Verzekeraars en bestuurslid NGSZ, gespreksleiderWat is er aan de hand? Tafelgesprek met Amma Asante, voorzitter van de LCRBeeldende presentatie van de ingezonden essaysBekendmaking van de winnaar van de essaywedstrijd ‘Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger’ door juryvoorzitter Amma AsanteReflectie door Maarten Camps, voorzitter Raad van bestuur UWVReflectie door Diana Starmans, lid Raad van Bestuur SVBWaar gaan we mee aan de slag? Tafelgesprek o.l.v. Harold Herbert met de winnaar van de essaywedstrijd, Amma Asante, Maarten Camps en Diana Starmans.   Woensdag 19 mei is de bijeenkomst vanaf 10.00 uur live te volgen. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke link waarmee u kunt inloggen. We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.  

  Gratis aanmelden

  Deze bijeenkomst wordt technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen

  Onze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door:                        

  LEES OOK:

  De cliëntenvertegenwoordiging samen vernieuwen

  Nu online: de nieuwste editie van Sociaal Bestek

  De nieuwste editie van Sociaal Bestek staat nu online. De vormgeving is gloednieuw, de inhoud heeft de vertrouwde kwaliteit. Deze keer hebben we het onder meer over ‘taal voor allemaal’, een methode die verder gaat dan schrijven op B1-niveau. We bekijken inclusieve technologie voor mensen met een psychosociale arbeidsbeperking en trekken lessen uit de ontwikkeling van een Keuzehulp voor klantmanagers. En dat is nog maar het topje van de ijsberg.

  Deze editie is twee weken lang vrij, dus zonder inlog, beschikbaar. Dat doen we om de overgang van Sociaal Bestek van uitgeverij BSL naar Virtùmedia, waar we eerder al over berichtten, soepel te laten verlopen. Wilt u een inlog ontvangen voor de nieuwe website van Sociaal Bestek en toegang krijgen tot het digitale archief? Stuur dan een e-mail naar de klantenservice onder vermelding van Sociaal Bestek. Vermeld daarin uw naam en adresgegevens. Wij sturen u dan de inloggevens.
  Lees hier de nieuwste editie van Sociaal Bestek.

  Essay wedstrijd: Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger

  Een overheid die naast de burger staat en steun biedt, vooral aan de mensen die die steun het hardste nodig hebben. Dat die kernfunctie verloren is gegaan is de harde conclusie uit ‘Ongekend Onrecht’ en ‘Klem tussen balie en uitvoering’. De weg naar een servicegerichte overheid en herstel van vertrouwen kan alleen door dialoog met de burger, zo wordt nu breed erkend en uitgesproken.  De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Kamerleden moeten vaker in gesprek met burgers om zich te kunnen verplaatsen in hun leefwereld, en om te horen waar ze bij de overheid tegenaan lopen, aldus het advies in het ‘Klemrapport’. Het burgerperspectief staat centraal bij de aangekondigde overheidsbrede hersteloperatie. Wij zien dit als een erkenning voor de burger, de klant als onmisbare informatiebron voor beleid en uitvoering.

  In deze essaywedstrijd dagen we u uit om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe zorgen we voor een lerende overheid, die de burger/klant actief betrekt, die luistert en diens inbreng ter harte neemt?
  • Hoe kan de inbreng van de burger bij wetgeving, beleid en uitvoering nog verder worden versterkt?
  • Onder welke voorwaarden kan aan de inbreng van de burger effectief en duurzaam vorm worden gegeven?

  De LCR wil goed gebruik maken van de ruimte die de overheid nu biedt aan de stem van de burger. De essays leveren ideeën en inzichten op voor de versterking van de rol van de LCR als belangenbehartiger van alle uitkeringsgerechtigden. De LCR gebruikt deze essays ook voor haar boodschap aan het nieuwe kabinet. Immers ‘weten is nog geen doen’.

  Auteursrichtlijnen

  • Aantal woorden: maximaal 1.250
  • Deadline: 10 april 2021
  • Aanleveren bij: info@lcr-suwi.nl

  Procedure

  • Alle essays die aan de eisen voldoen, worden gepubliceerd via www.landelijkeclientenraad.nl
  • Een deskundige jury beoordeelt de essays en wijst drie winnaars aan. Hun essay wordt gepubliceerd in Sociaal Bestek van april. 
  • Op 19 mei 2021 gaan we met de winnaar over dit thema in gesprek op een publieksbijeenkomst van NGSZ en de Landelijke Cliëntenraad. 

  Juryleden

  Deskundige jury onder voorzitterschap van Amma Asante, voorzitter Landelijke Cliëntenraad.

  • Simon Sibma, (Voorzitter Raad van Bestuur SVB, uitgenodigd)
  • Maarten Camps (Voorzitter Raad van Bestuur UWV, uitgenodigd)
  • Eric Dannenberg (Voorzitter Divosa, uitgenodigd)
  • Harold Herbert (NGSZ, directeur Verbond van Verzekeraars)

  Prijs

  Winnaar 500 euro, tweede plaats 300 euro en de derde plaats 200 euro

  In mei 2021 zal een hybride bijeenkomst worden georganiseerd door NGSZ en de Landelijke cliëntenraad. Doel van de bijeenkomst is een dialoog over de praktische invulling van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties.

  Keerpunt 21

  Yvet Bommeljé

  Sociaal Bestek gaat door en met volle kracht! Virtùmedia is onze nieuwe uitgever. Die gaat helpen het blad, het enige vakblad voor het sociaal domein, het podium te geven dat het verdient. Allereerst met deze eigen website. Hierop publiceren we het blad, nieuws, blogs en korte artikelen. Een ieder is natuurlijk van harte uitgenodigd daaraan bijdragen te leveren!

  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is onze eerste partner om deze vliegende doorstart mogelijk te maken. De LCR hecht grote waarde aan de inhoud van onze artikelen (‘content’). Om te verspreiden onder haar achterban, maar ook om goed beslagen ten ijs te komen in het Haagse. Zo kunnen we versterkt de 83ste jaargang van het blad ingaan en SB ontwikkelen tot hét platform voor iedereen die hart heeft voor participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

  Stem van de burger

  2021 is niet alleen voor Sociaal Bestek een keerpunt. We zijn ervan overtuigd dat dit jaar ook een keerpunt is voor sociaal beleid en uitvoering. De pandemie laat de zwakten in ons systeem zien, verbreedt en verdiept de verschillen tot kloven tussen groepen mensen. De gasramp in Groningen, de toeslagen en nu ook ‘Klem tussen balie en beleid’ brengen haarscherp aan het licht dat wetgeving en uitvoering een eigen weg in zijn geslagen, los van de samenleving die ze geacht worden te dienen. Met onderweg veel ongeziene slachtoffers. Een weg die uiteindelijk doodloopt en als het zo doorgaat eindigt in een legitimatiecrisis. Dat het anders moet, dat inzicht is er nu. In het ‘mea culpa’ van het kabinet op Ongekend Onrecht lezen we: luister naar de mensen om wie het gaat, betrek ze vooraf bij ontwikkeling van beleid en wetgeving, betrek ze bij implementatie en volg nauwlettend hoe het voor ze uitpakt. De stem van de burger om wie het gaat moet een prominente plaats krijgen, die stem is onmisbaar voor een betrouwbare en dienstbare overheid.

  Essaywedstrijd

  Hoe organiseren we die stem? Daarbij hebben we jullie, lezer, auteur, belangstellende, nodig. We wachten niet op parlementaire enquêtes en plannenmakerij: van uitstel mag geen afstel komen! De LCR, NGSZ en SB willen graag jullie ideeën over hoe we de stem van de burger die onmisbare plek kunnen gaan geven. Wij organiseren daarvoor een essaywedstrijd (deadline 10 april). De drie winnende essays publiceren we in Sociaal Bestek. In mei gaan we met de winnaar in gesprek op een NGSZ-bijeenkomst. De LCR neemt deze inzichten mee in haar boodschap aan het nieuwe kabinet.

  Inloggen


  Sluit venster