Sociaal ontwikkelbedrijven hebben werk voor 10.000 extra werkzoekenden

De afgelopen 8 jaar heb ik mij als voorzitter van Cedris ingezet voor een betere arbeidsmarktpositie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze week heb ik het stokje overgedragen aan mijn opvolger Mohamed el Mokaddem. In deze blog doe ik nog één keer een oproep om meer mensen bij werk in te schakelen. Want dat kan, zeker nu!

Vorig jaar rond deze tijd verwachtten we een grote toename van de werkloosheid. De coronacrisis zou de economie hard treffen, met honderdduizenden extra werklozen tot gevolg. Om daarop te anticiperen heeft het kabinet honderden miljoenen vrijgespeeld. Dat geld zou de met werkloosheid bedreigde werknemers helpen om bijvoorbeeld via omscholing een andere werkplek te vinden. Dat is een heel verstandige maatregel gebleken.

Vacaturecrisis

Inmiddels weten we dat er dankzij dat beleid geen werkloosheidscrisis is. Integendeel, er is een vacaturecrisis. Het CBS meldde deze week dat de werkloosheid in Nederland is gedaald tot onder het niveau van voor de coronacrisis en dat de personeelskrapte groter is dan ooit. Er is dus meer dan genoeg werk, en dus is er een zoektocht naar extra arbeidskrachten. En die zijn er. Er staan circa 1 miljoen mensen aan de kant, die kunnen en vaak ook willen werken. En zo biedt deze vacaturecrisis extra kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dat zal niet vanzelf gaan, maar kan wel. Voor hen is vaak, tijdelijk of structureel, enige ondersteuning of begeleiding nodig om de stap naar werk te zetten. Die begeleiding is niet gratis, maar levert wel veel op.

Voor de werkgever die daardoor een vacature kan invullen. Voor de werknemer, omdat betaald werk zinvol is en het gevoel versterkt erbij te horen. Dat is o zo belangrijk voor de eigenwaarde van mensen. Maar ook voor de samenleving is het belangrijk dat mensen meedoen, die om wat voor reden niet zelfstandig de arbeidsmarkt konden of kunnen bereiken. Onderzoek van onder andere professor Lex Burdorf heeft aangetoond dat betaald werk veel andere maatschappelijke kosten voorkomt. De zorgvraag voor werkenden ligt lager, risico op schulden vermindert, en ook is er een positief effect op de criminaliteitscijfers. En bovenal blijkt dat mensen die werken gelukkiger zijn. Flinke maatschappelijke meerwaarde dus. Alle reden om nu extra in te zetten op het aan het werk helpen van mensen die nu aan de kant staan.

Voldoende geld

De sociaal ontwikkelbedrijven, leden van Cedris, zien alvast mogelijkheden om in 2022 10.000 extra werkplekken in te vullen. Het werk en het daarvoor benodigde arbeidspotentieel is beschikbaar. Het enige dat nodig is, is voldoende geld om werkzoekenden te begeleiden naar en op de werkplek.

Waarom zouden we daarvoor niet een deel van de miljoenen inzetten, die vorig jaar in het kader van de crisisbestrijding op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn gesteld? Werkgevers worden geholpen, werkzoekenden komen aan het werk, de gemeente bespaart uitkeringsgeld en het Rijk ontvangt extra belastingopbrengsten.

Daar kan een mens toch niet tegen zijn?

Job Cohen

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster