Piekweken

Het Partnerfonds Brainport Eindhoven en Impact040 bundelden in 2020 hun krachten voor de ontwikkeling van de regionale aanpak ‘Geldzorgen in Brainport’. Het Partnerfonds is een stichting die zich inzet om álle inwoners van de Brainport regio mee te laten profiteren van de welvaart van Brainport. Impact040 is een vereniging van het Eindhovense bedrijfsleven met de gemeente en kennisinstellingen die samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Het Partnerfonds en Impact40 werken samen in het kader van vroegsignalering van geldzorgen bij werknemers op de werkvloer. Op deze manier zetten zij zich in om geldzorgen bespreekbaar te maken. Hierdoor wordt de drempel om ondersteuning te zoeken voor werknemers verlaagd en wordt er eerder hulp gezocht.

Financiële expertise vrijwillig inzetten

Sinds deze week maakt het samenwerkingsverband tussen het Partnerfonds en Impact040 een nieuwe slag. Deze week is namelijk de campagne Zorg voor jezelf! gestart in Eindhoven. Leden van Impact040 willen ook praktisch bijdragen aan het geldzorgen vraagstuk in de regio. Door hun medewerkers in de regio de kans te geven zich in te zetten als vrijwilliger bij lokale maatschappelijke organisaties in de regio die inwoners ondersteunen bij geldzorgen. Deze gedachtegang kwam voor maatschappelijke organisaties Lumens en Werkplaats Financiën XL als geroepen omdat zij aangaven echte ‘piekperioden’ in administratief werk te ervaren tijdens bepaalde momenten in het jaar. Denk dan aan het aanvragen van een collectieve zorgverzekering, of belastingaangiften in het voorjaar. Financiële expertise is er in overvloed bij bedrijven uit de regio, dus kunnen we deze niet verbinden aan financiële vragen van inwoners? Zij kloppen normaal aan bij het maatschappelijk veld, waardoor Sociaal Raadslieden en andere vrijwilligers overlopen.

Zorg voor jezelf campagne

Met dit uitgangspunt ontstond de campagne ‘Zorg voor jezelf!’ in het kader van het aanvragen van een collectieve zorgverzekering. Deze campagne is opgezet in samenwerking met Lumens, Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040, Samen voor Eindhoven en de Gemeente Eindhoven. Tijdens deze pilot helpen bedrijfsvrijwilligers inwoners van Eindhoven met het aanvragen van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Ieder jaar zijn er honderden inwoners die moeite hebben met de digitale aanvraag van de collectieve zorgverzekering. Daarnaast willen inwoners weten of zij wel in aanmerking komen voor deze verzekering of het voor hun wel voordeliger is.

Tijdens het eerste open inloopuur in het centrum van Eindhoven hebben de bedrijfsvrijwilligers ervaren dat ze het verschil hebben kunnen maken voor de inwoner. Ook al lijken het soms kleine vragen voor de vrijwilligers. Voor de bedrijfsvrijwilligers is het een eyeopener om te zien dat er inwoners zijn voor wie het niet vanzelfsprekend is dat je iedere rekening zomaar kan betalen.

Aan de inwoners was te zien dat zij het prettig vonden om in deze tijd een persoonlijk gesprek te voeren waarin hij of zij advies kreeg om een goede keuze te maken en daarmee beter voor zichzelf te zorgen. Daarnaast is de inwoner geattendeerd op andere voorzieningen en andere maatschappelijke organisaties waar zij eventueel ondersteuning kunnen vragen. De ‘Zorg voor jezelf!’ campagne loopt van 30 november tot en met 16 december voor inwoners van de Gemeente Eindhoven. 

Wij hopen dat we deze samenwerking voort te kunnen zetten en eventueel uit te breiden naar meerdere piekweken, waaronder de Piekweken Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen én de Piekweken Hulp bij Aangifte Inkomstenbelasting.

Toine  Megens  - Sociaal Raadsman Lumens

Nurriya Aydin -  Projectmedewerker Gemeente Eindhoven

Emma Boerekamps – Projectmedewerker Impact040

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster