Opening Informatiepunt West-Brabant voor EU-arbeidsmigranten

Door: Marianne Langkamp, Projectleider Informatiepunt West-Brabant

Op dinsdag 11 juni is het Informatiepunt West-Brabant voor arbeidsmigranten officieel geopend! Bij het Informatiepunt op het stadskantoor in Breda en bij de mobiele informatiepunten in de regio West-Brabant, kunnen arbeidsmigranten terecht met al hun vragen over wonen, werken en leven in Nederland.

René van Ginderen, bestuurlijk trekker 'Arbeidsmigranten West-Brabant' en wethouder van de gemeente Roosendaal, opende samen met wethouder Peter Bakker van de gemeente Breda het informatiepunt West-Brabant.

Daarnaast nam Malgorzata Bos-Karczewska, arbeidsmigratie-deskundige, ons mee in een interessante lezing met als titel 'Arbeidsmigranten gaan ons allemaal aan. Van zorgpunt naar succes in je gemeente'. De belangrijkste boodschap: Er zijn zoveel mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten. Ola, Adina en Liliana – de medewerkers van het informatiepunt – hebben hun ervaringen met ons gedeeld. Hun werk maakt een groot verschil voor arbeidsmigranten. Zij wijzen hen de weg in de Nederlandse samenleving. Het is hartverwarmend om te zien hoe blij mensen zijn om in hun eigen taal aangesproken te worden en hoe welkom de informatie is die de medewerkers bieden.

We waren blij met de goede opkomst bij de opening! Er waren veel verschillende partijen aanwezig die betrokken zijn bij de positie van arbeidsmigranten. Denk aan huisvesters, werkgevers, uitzendbureaus, medewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Een mooie gelegenheid om te netwerken dus. En dat is van groot belang aangezien verbetering van de situatie van arbeidsmigranten vraagt om een integrale aanpak.

Het Informatiepunt West-Brabant bestaat uit een meertalig fysiek loket, digitaal loket en mobiel team. Net als alle andere inwoners van Nederland moeten arbeidsmigranten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en informatie krijgen over hun werk-, woon- en leefomgeving. Op deze manier kunnen ze hun volledige potentieel voor zichzelf, hun werkgevers en voor de Nederlandse samenleving optimaal benutten. Hierdoor ontstaat een betere basis voor integratie en participatie. Goede informatie biedt ook een betere bescherming tegen eventuele malafide praktijken.

In West-Brabant zijn we gestart met het fysieke loket bij de locatie van de Registratie van Niet-ingezetenen (RNI) in Breda. Hiervoor is bewust gekozen om zo EU-arbeidsmigranten vanaf hun aankomst in Nederland direct te informeren. Dit werkt goed. Elke arbeidsmigrant die zich inschrijft bij het RNI krijgt een visitekaartje met de website mee. En de medewerkers krijgen volop vragen over onderwerpen als belasting, wonen, en zorgverzekering. Er is duidelijk behoefte aan informatie. Het is een meertalig loket. De medewerkers spreken Pools, Roemeens en Engels. Dit wordt enorm gewaardeerd.

Het valt op dat arbeidsmigranten die al wat langer in Nederland zijn ook met vragen naar het stadskantoor komen. De behoefte aan informatie is overduidelijk en het is geweldig dat er landelijk informatiepunten voor EU-arbeidsmigranten gaan komen!

Achtergrond

Arbeidsmigranten hebben veel vragen over het wonen, werken en leven in Nederland. Daarom hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en stakeholders uit Noord-Brabant de handen ineengeslagen om de informatievoorziening te verbeteren. Het Informatiepunt West-Brabant is 1 van de 5 pilots in Noord-Brabant. Het is een voorbereiding op de landelijke uitrol van Informatiepunten voor arbeidsmigranten. Deze punten gaan WIN-punten heten. WIN staat voor Work in NL. www.workinnl.nl is de landelijke website met informatie voor EU-arbeidsmigranten. Meer info vind je hier.

Themanummer arbeidsmigratie

Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek met als thema arbeidsmigratie is nu te lezen! Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

Met onder andere:

 • Ondersteuning kwetsbare arbeidsmigranten komt op gang (geschreven door Malgorzata Bos-Karczewska)
 • Werkzaam in Nederland via Vrij Verkeer van Diensten
 • Arbeidsmigranten en de maatschappelijke opvang
 • Arbeidsmigratie in goede banen
 • Langjarig onderzoek naar arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Oproep SVB: Vereenvoudig internationale volksverzekeringen
 • Ook interessant om te lezen:

  Inloggen


  Sluit venster