Jongeren ervaren steeds meer geldstress

Foto: Marisca Rozeveld-Germs (links) en Ingrid Zondag (rechts) en de posters die speciaal zijn ontworpen voor de campagne OGGG.

Door: Marisca Rozeveld-Germs en Ingrit Zondag, projectleiders van de Gemeentelijke Kredietbank

Steeds meer jongvolwassenen hebben te maken met geldstress en schulden. Dit heeft een grote impact op hun leven. De financiële druk geeft hun minder controle over hun leven waardoor er weinig ruimte overblijft voor toekomstperspectief. Dit heeft de Volkskredietbank in Appingedam geïnspireerd om een projectplan op te stellen om aandacht te vragen voor deze problematiek. Mijn collega Ingrit Zondag en ik droegen hier graag aan bij. Daarom leiden we een project dat is gericht op het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek onder jongeren.

Oost-Groningen Geld Geletterd

De lancering van de schulden- en preventiecampagne ‘Oost-Groningen Geld Geletterd’ (OGGG) is bedoeld om het bewustzijn rondom geldstress en schulden onder jongeren te vergroten. In Oost-Groningen zien we deze problemen steeds groter worden. Veel jongeren groeien op in een omgeving waar veel generatiearmoede heerst. Dit is een belangrijke reden voor de zes gemeenten in Oost-Groningen om de handen ineen te slaan.

Zelf zijn wij als projectleiders werkzaam bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen en werken samen met het projectteam OGGG van de VKB in Appingedam en de Kredietbank Midden-Groningen. De zes deelnemende gemeenten aan de OGGG zijn Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde en Midden-Groningen.

Het decor van de schulden- en preventiecampagne 'Oost-Groningen Geld Geletterd'. Op de bank zitten de bankgasten, twee ervaringsdeskundigen en een financieel expert van de GKB. Rechts zitten de theaterspelers van het Jeugdtheater Garage TDI.

TikTok Tammo

Samen met ons projectteam hebben we de campagne breed gepromoot, waarbij we nauw hebben samengewerkt met de gemeenten, ketenpartners en inwoners. Verschillende aspecten van de campagne OGGG kregen veel aandacht, waaronder de banktalkshow. Deze show, waarbij het onderwerp geld centraal staat, omvat bankgesprekken met ervaringsdeskundigen en financieel experts, straatinterviews, theatersketches en muziek.

Ook is er tijdens de show een optreden van TikTok Tammo. De Groningse influencer is erg populair onder jongeren, waardoor we het bereik verder kunnen vergroten. We hebben nog een paar shows te gaan en we zijn nu al enorm trots op de impact die we hebben gemaakt in de gemeenten van Oost-Groningen. Een mooie bijkomstigheid is dat er lokale, regionale en zelfs landelijke media-aandacht aan de campagne is gegeven.

Speciaal voor de campagne is er een jongerenpanel samengesteld. Het panel helpt ons bij het maken van allerlei keuzes en denkt mee over hoe we de doelgroep (17-26 jaar) het beste kunnen bereiken. Ook werken we nauw samen met ervaringsdeskundigen, waardoor de campagne een authentieke stem krijgt. De ervaringsdeskundigen delen hun persoonlijke verhalen over het opgroeien in generatiearmoede, de schaamte rondom schulden en het voortdurende gevoel van geldstress.

Samenwerken met de Groningse influencer. Van links naar rechts: Marisca Rozeveld-Germs, Tik Tok Tammo en Ingrit Zondag.

Maatwerkplan schuldhulpverlening

Ook maken we ons hard voor een maatwerkplan schuldhulpverlening. De drie kredietbanken die de schuldhulpverlening en schuldpreventie voor de zes gemeenten verzorgen, zien een flinke stijging van hulpaanvragen van jongvolwassenen.

De schuldhulpverleners en budgetconsulenten zien dat deze doelgroep veel aandacht nodig heeft tijdens een schuldhulpverleningstraject. We hebben ervaren dat het moeilijker is om de jongvolwassenen vast te blijven houden gedurende het traject. Zo hebben ze moeite om zelfstandig verschillende documenten aan te leveren en kunnen ze de periode van het gehele schuldhulpverleningstraject niet goed overzien.

We zien bij de deelnemende gemeenten een duidelijke wens om structurele aandacht te besteden aan de financiële stress en schulden van hun inwoners. Dit biedt talrijke mogelijkheden om de lijn verder door te trekken en aan te sluiten bij een eventueel vervolg van de Regio Deal Oost-Groningen. De gemeenten erkennen dat de kredietbank veel expertise heeft op het gebied van schuldhulpverlening en schuldpreventie. Het samenvoegen van deze kennis met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van de projecten levert natuurlijk een grote meerwaarde op!

Naast het maatwerkplan schuldhulpverlening werken we aan meer projecten, maar daar vertellen Ingrit en ik in een andere blog graag meer over. Wordt vervolgd dus!

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster