Grote hulpactie voor de energietoeslag in Eindhoven door PvdA en KBO legt schrijnende verhalen bloot

Het is hartje zomer maar de PvdA Eindhoven en de Katholieke Bond Ouderen (KBO) Brabant / Kring Eindhoven maken zich nu al druk om de wintermaanden. Waarom? Stijgende energieprijzen. De nog altijd voortwoedende Oekraïne-oorlog heeft ook grote gevolgen voor de energieprijzen in Nederland. Zelfs met de huidige voorbereidingen in Den Haag kunnen energierekeningen zomaar vele euro’s omhoog vliegen.

Ook in Eindhoven is dat een probleem. Veel Eindhovenaren kunnen stijgende energieprijzen er niet ook nog eens bij hebben en dreigen in de financiële problemen te komen. Gelukkig zijn er manieren om mensen tegemoet te komen. Zo is er een energietoeslag van 800 euro voor iedereen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze toeslag wordt later dit jaar met nog eens 500 euro verhoogd. Of het genoeg is moet nog blijken, en daar mag ook serieus aan getwijfeld worden, maar alle beetjes helpen.

Zelf aanvragen

Wat is het probleem? Inwoners die niet in een sociale regeling vallen moeten de toeslag zelf aanvragen. En daar stokt het. Want veel inwoners weten dit niet. Zo merkte de KBO al vroeg dat veel ouderen met een AOW niet op de hoogte zijn dat als ze net boven de inkomensgrens uitkomen er nog een bedrag kan worden afgetrokken. Veel ouderen dreigen hierdoor de energietoeslag mis te lopen.

Weinig vertrouwen

Als bij ouderen deze informatie niet bekend is, zou dat ook bij andere doelgroepen het geval kunnen zijn. Tijdens straatacties en vanuit het sociale netwerk van de PvdA Eindhoven hoorden we verontrustende geluiden. Veel mensen, die ogenschijnlijk wel tot de doelgroep behoren, lieten ons weten dat ze geen vertrouwen hebben dat zij ook maar ergens recht op hebben. Dit gebrek aan vertrouwen was geen verrassing. Veel kwetsbare Eindhovenaren vallen vaak buiten de boot, hebben ooit iets fout ingevuld waardoor ze ergens geen aanspraak op maakten, of hebben sowieso weinig vertrouwen in de overheid. En dan hebben we het nog niet over de doelgroep die moeite heeft met overheidssites, moeilijk kan lezen en schrijven, of slecht Nederlands spreekt.

Zorgwekkend, zeker in een stad als Eindhoven waar afgelopen gemeenteraadsverkiezingen minder dan 42% van de kiesgerechtigden ging stemmen. Het toont een groeiende kloof tussen overheid en inwoners. De PvdA Eindhoven en de KBO besloten daarom tot een actie om mensen van de energietoeslag bewust te maken. En niet alleen dat, op twee data helpen we mensen actief met het invullen van de aanvraag om te kijken of ze er daadwerkelijk recht op hebben.

Bijeenkomst Energietoeslag

Afgelopen zaterdag, 16 juli, was de eerste dag. Bij steunpunt de Meerpaal van KBO Brabant hielpen we de eerste groep Eindhovenaren met invullen van de aanvraag. We waren een beetje zenuwachtig over de opkomst, maar de flyeracties bleken succes te hebben. In de dagen voorafgaand aan de actie hadden al verschillende mensen aangeklopt. En ook afgelopen zaterdag waren ze er vroeg bij.

En de verhalen waren soms schrijnend. Zo was er een mevrouw die zeker tot de doelgroep zou behoren maar door alimentatie van 300 euro er alsnog buiten valt. Ook op bijzondere bijstand kon ze geen aanspraak maken omdat haar energierekening nog niet veranderd was. Wrang, omdat ze dus eerst in de financiële problemen moet zitten voordat ze deze bijstand krijgt. Terwijl we nu al weten dat haar energierekening flink omhoog gaat.

Ook hadden veel mensen die bij ons aanklopten moeite met computers, met overheidssites, en het begrijpen van ambtelijke taal. En dat is toch zorgelijk, dit soort problemen moet je kunnen verwachten maar zijn duidelijk niet opgelost. De aanvraag is al helemaal complex wanneer er aanvullende eisen van toepassing zijn. Dat kan en moet makkelijker.

Verantwoordelijkheid

Gelukkig hebben we verschillende Eindhovenaren kunnen helpen. Volgende week is de tweede bijeenkomst. En we zullen meer data en tijden zoeken. Maar net zo belangrijk is om de verhalen van Eindhovenaren die hard door de energiecrisis geraakt worden mee terug te nemen naar de politiek.

We kunnen niet alles altijd afschuiven op eigen verantwoordelijkheid, maar dat is vaak wel wat er gebeurt. De overheid moet pro-actiever zijn, zeker op dit soort onderwerpen. Niet iedereen kan meekomen en er gebeurt te weinig om daar verandering in te brengen. Juist in een stad als Eindhoven, die zo trots is op haar economische groei, moeten we meer sociale ambitie tonen.

Tjeerd Ritmeester, Raadslid PvdA Eindhoven
Trudy van Helmond, Voorzitter KBO - Kring Eindhoven

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster