Binnenkort online: Sociaal Bestek – themanummer over gezondheidsverschillen

Illustratie: Bob van der Meijden

In dit themanummer onder meer cijfers van het CBS. In de negentiende eeuw lag de sterfte in de arme buurten van Amsterdam 55 procent hoger dan in de meer welvarende buurten. Die verschillen zijn niet verdwenen, ondanks het gezondheidsbeleid dat juist daarop is gericht.

Overheidsbeleid heeft bijgedragen aan de toegenomen sociaaleconomische gezondheidsverschillen, laat Lieke Boonen zien. Een sociaal riool, daar pleiten Klasien Horstman en Mare Knibbe voor. De publieke ruimte is essentieel voor sociale verbanden, het sociale weefsel. Vandaar de noodzaak voor een sociaal riool als gelijkmaker.

Verder de vraag of stressreductie helpt om gezondheidsverschillen te verminderen. Die vraag stond centraal tijdens het event Gezondheidsverschillen en Stress, op 11 oktober 2022. Dit event werd georganiseerd door het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag, de Universiteit Leiden en het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). Tijdens het event gaven vier sprekers hun reflectie op deze vragen: Robert Vonk, Marieke Tollenaar, Jessica Kiefte-de Jong en Elmar Hommes. Deze vier bijdragen zijn als columns terug te lezen in het themanummer.

Verder verwacht in Sociaal Bestek nr. 1

De ongelijkheid in Nederland neemt toe, het vertrouwen in overheid en hulpverlening neemt af. Duurzaam sociaal beleid moet ervoor zorgen dat hierin verandering komt en veerkracht van mensen in achterstandswijken wordt vergroot. Wat draagt daaraan bij en wat juist niet? Sophie Koolma vroeg het aan diverse betrokkenen.

Begin klein, met het verbinden van een vraag voor een Wmo-maatwerkvoorziening met welzijn en gezondheid. Per slot was dat ook de opdracht van de Wmo. David ter Avest en Anne Frederiks pionierden hoe je dat doet met de aanvraag voor een scootmobiel, waarbij ook verschillende disciplines elkaar voor het eerst leerden kennen.

De opeenhoping van tegenstrijdige armoede- en schuldenregelingen gaat het probleem niet oplossen. Maarten Bergman beschrijft een in wezen machteloze politiek en machteloos beleid waar de burger de dupe van is. De korte termijn en langere termijn oplossingen liggen volgens hem elders en breken principieel met de systeemdictatuur.

De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in alle beroepsgroepen tekorten zijn. Toch hebben veel mensen met verstandelijke of psychische kwetsbaarheden geen baan. Wat werkt om hen wel mee te laten doen op de arbeidsmarkt? Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat werkt voor werknemers en wat werkt voor werkgevers.

Ook interessant om te lezen:

Er zijn geen berichten gevonden

Inloggen


Sluit venster