Keerpunt 21

Yvet Bommeljé

Sociaal Bestek gaat door en met volle kracht! Virtùmedia is onze nieuwe uitgever. Die gaat helpen het blad, het enige vakblad voor het sociaal domein, het podium te geven dat het verdient. Allereerst met deze eigen website. Hierop publiceren we het blad, nieuws, blogs en korte artikelen. Een ieder is natuurlijk van harte uitgenodigd daaraan bijdragen te leveren!

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is onze eerste partner om deze vliegende doorstart mogelijk te maken. De LCR hecht grote waarde aan de inhoud van onze artikelen (‘content’). Om te verspreiden onder haar achterban, maar ook om goed beslagen ten ijs te komen in het Haagse. Zo kunnen we versterkt de 83ste jaargang van het blad ingaan en SB ontwikkelen tot hét platform voor iedereen die hart heeft voor participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

Stem van de burger

2021 is niet alleen voor Sociaal Bestek een keerpunt. We zijn ervan overtuigd dat dit jaar ook een keerpunt is voor sociaal beleid en uitvoering. De pandemie laat de zwakten in ons systeem zien, verbreedt en verdiept de verschillen tot kloven tussen groepen mensen. De gasramp in Groningen, de toeslagen en nu ook ‘Klem tussen balie en beleid’ brengen haarscherp aan het licht dat wetgeving en uitvoering een eigen weg in zijn geslagen, los van de samenleving die ze geacht worden te dienen. Met onderweg veel ongeziene slachtoffers. Een weg die uiteindelijk doodloopt en als het zo doorgaat eindigt in een legitimatiecrisis. Dat het anders moet, dat inzicht is er nu. In het ‘mea culpa’ van het kabinet op Ongekend Onrecht lezen we: luister naar de mensen om wie het gaat, betrek ze vooraf bij ontwikkeling van beleid en wetgeving, betrek ze bij implementatie en volg nauwlettend hoe het voor ze uitpakt. De stem van de burger om wie het gaat moet een prominente plaats krijgen, die stem is onmisbaar voor een betrouwbare en dienstbare overheid.

Essaywedstrijd

Hoe organiseren we die stem? Daarbij hebben we jullie, lezer, auteur, belangstellende, nodig. We wachten niet op parlementaire enquêtes en plannenmakerij: van uitstel mag geen afstel komen! De LCR, NGSZ en SB willen graag jullie ideeën over hoe we de stem van de burger die onmisbare plek kunnen gaan geven. Wij organiseren daarvoor een essaywedstrijd (deadline 10 april). De drie winnende essays publiceren we in Sociaal Bestek. In mei gaan we met de winnaar in gesprek op een NGSZ-bijeenkomst. De LCR neemt deze inzichten mee in haar boodschap aan het nieuwe kabinet.

Inloggen


Sluit venster