Publieksbijeenkomst 19 mei 2021

NGSZ (Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid)en de LCR (Landelijke Cliëntenraad)organiseren in samenwerking met tijdschrift Sociaal Bestekop woensdag 19 mei een publieksbijeenkomst. We gaan in gesprek over het versterken van het burgerperspectief in de sociale zekerheid. Met aandacht voor waar het mis gaat en gericht op verbetering. Ook wordt de winnaar van de essaywedstrijd bekend gemaakt. U bent van harte uitgenodigd om deze publieksbijeenkomst live te volgen en om een bijdrage te leveren.

Datum: woensdag 19 mei 2021
Tijd: 10.00 uur tot 11.15 uur
Locatie: digitaal, gratis aanmelden via deze link

Onder meer in de rapporten ‘Ongekend Onrecht’ en ‘Klem tussen balie en uitvoering’ worden harde conclusies getrokken. De weg naar een servicegerichte overheid en herstel van vertrouwen kan alleen door dialoog met de burger, zo wordt breed erkend en uitgesproken. De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Het burgerperspectief staat centraal bij de aangekondigde overheidsbrede hersteloperatie.

Maar hoe realiseren we dat? Hoe zorgen we voor een lerende overheid die de burger/klant actief betrekt? Hoe kan de inbreng van de burger bij wetgeving, beleid en uitvoering worden versterkt? En onder welke voorwaarden kan aan de inbreng van de burger effectief en duurzaam vorm worden gegeven? Antwoorden op deze vragen, verrassende voorstellen en fraaie inzichten zijn gegeven in veertien essays die na onze oproep zijn ingestuurd.

We nemen u mee door de constructieve ideeën en zetten daar de inspiratie en inzichten van bestuurders en experts naast. Samen verkennen we oplossingsrichtingen voor een krachtige rol van de burger in de sociale zekerheid in een dynamisch en interactief programma.   Opening door Harold Herbert, directielid Verbond van Verzekeraars en bestuurslid NGSZ, gespreksleiderWat is er aan de hand? Tafelgesprek met Amma Asante, voorzitter van de LCRBeeldende presentatie van de ingezonden essaysBekendmaking van de winnaar van de essaywedstrijd ‘Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger’ door juryvoorzitter Amma AsanteReflectie door Maarten Camps, voorzitter Raad van bestuur UWVReflectie door Diana Starmans, lid Raad van Bestuur SVBWaar gaan we mee aan de slag? Tafelgesprek o.l.v. Harold Herbert met de winnaar van de essaywedstrijd, Amma Asante, Maarten Camps en Diana Starmans.   Woensdag 19 mei is de bijeenkomst vanaf 10.00 uur live te volgen. Na aanmelding ontvangt u een persoonlijke link waarmee u kunt inloggen. We verwachten een divers publiek; jong en ervaren, vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit beleid, wetenschap en praktijk. Er is de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën te laten horen.  

Gratis aanmelden

Deze bijeenkomst wordt technisch gefaciliteerd door MR. in opleidingen

Onze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door:                        

LEES OOK:

De cliëntenvertegenwoordiging samen vernieuwen

Essay wedstrijd: Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger

Een overheid die naast de burger staat en steun biedt, vooral aan de mensen die die steun het hardste nodig hebben. Dat die kernfunctie verloren is gegaan is de harde conclusie uit ‘Ongekend Onrecht’ en ‘Klem tussen balie en uitvoering’. De weg naar een servicegerichte overheid en herstel van vertrouwen kan alleen door dialoog met de burger, zo wordt nu breed erkend en uitgesproken.  De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Kamerleden moeten vaker in gesprek met burgers om zich te kunnen verplaatsen in hun leefwereld, en om te horen waar ze bij de overheid tegenaan lopen, aldus het advies in het ‘Klemrapport’. Het burgerperspectief staat centraal bij de aangekondigde overheidsbrede hersteloperatie. Wij zien dit als een erkenning voor de burger, de klant als onmisbare informatiebron voor beleid en uitvoering.

In deze essaywedstrijd dagen we u uit om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe zorgen we voor een lerende overheid, die de burger/klant actief betrekt, die luistert en diens inbreng ter harte neemt?
 • Hoe kan de inbreng van de burger bij wetgeving, beleid en uitvoering nog verder worden versterkt?
 • Onder welke voorwaarden kan aan de inbreng van de burger effectief en duurzaam vorm worden gegeven?

De LCR wil goed gebruik maken van de ruimte die de overheid nu biedt aan de stem van de burger. De essays leveren ideeën en inzichten op voor de versterking van de rol van de LCR als belangenbehartiger van alle uitkeringsgerechtigden. De LCR gebruikt deze essays ook voor haar boodschap aan het nieuwe kabinet. Immers ‘weten is nog geen doen’.

Auteursrichtlijnen

 • Aantal woorden: maximaal 1.250
 • Deadline: 10 april 2021
 • Aanleveren bij: info@lcr-suwi.nl

Procedure

 • Alle essays die aan de eisen voldoen, worden gepubliceerd via www.landelijkeclientenraad.nl
 • Een deskundige jury beoordeelt de essays en wijst drie winnaars aan. Hun essay wordt gepubliceerd in Sociaal Bestek van april. 
 • Op 19 mei 2021 gaan we met de winnaar over dit thema in gesprek op een publieksbijeenkomst van NGSZ en de Landelijke Cliëntenraad. 

Juryleden

Deskundige jury onder voorzitterschap van Amma Asante, voorzitter Landelijke Cliëntenraad.

 • Simon Sibma, (Voorzitter Raad van Bestuur SVB, uitgenodigd)
 • Maarten Camps (Voorzitter Raad van Bestuur UWV, uitgenodigd)
 • Eric Dannenberg (Voorzitter Divosa, uitgenodigd)
 • Harold Herbert (NGSZ, directeur Verbond van Verzekeraars)

Prijs

Winnaar 500 euro, tweede plaats 300 euro en de derde plaats 200 euro

In mei 2021 zal een hybride bijeenkomst worden georganiseerd door NGSZ en de Landelijke cliëntenraad. Doel van de bijeenkomst is een dialoog over de praktische invulling van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties.

Inloggen


Sluit venster