Sociaal Bestek editie 3 van 2023 is uit!

Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is nu te lezen! Wil je op de hoogte blijven over alles binnen het sociaal domein? Log dan snel in om het nummer te bekijken, of neem een abonnement.

Met onder andere:

 • Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein
 • Voor duurzame arbeidsparticipatie is herijken en balanceren noodzakelijk
 • Nieuwe telling van dak- en thuisloosheid
 • Toegankelijk gebouw is nog ver weg
 • Leren van het Toeslagenschandaal: over begrijpen, willen en kunnen
 • Editie 2 van 2023 is uit!

  Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek staat weer vol met mooie en handige artikelen over het sociaal domein.

  Met onder andere te lezen in het magazine:

  - Signaleren van geldzorgen door de huisarts: belemmeringen en kansen
  - Sociaaljuridische professionals en de roep om maatwerk in de Participatiewet
  - Hoe gemeente Nijmegen de energiecrisis verzacht
  - Lessons learned – hoe we toekomstige beleidsexperimenten beter kunnen maken
  - Hoe doorbreken we de spiraal van verschraling?
  - Cliënten, professionals, managers: we zijn allemaal mensen
  - Jan Troost, gehandicaptenboegbeeld

  Wil je het nummer lezen?

  Log dan in via deze link!

  Nog geen abonnement? Meld je dan aan, en je kan alle vorige edities ook lezen.

  Nieuwe nummer uit: thema gezondheidsverschillen

  De ongelijkheid in Nederland neemt toe. Zo ook de gezondheidsverschillen. Rijke mannen leven 25 jaar langer in goede gezondheid dan arme. De babysterfte onder vluchtelingen is zeven keer zo hoog als gemiddeld in Nederland, in Charlois in Rotterdam is dat vier keer zo hoog. In deze editie daarom het thema gezondheidsverschillen. Experts belichten uit wetenschap en praktijk de verschillende oorzaken van de toenemende gezondheidsverschillen. En belangrijker: ze helpen op weg naar oplossingen.

  Te lezen in het magazine:

  - Meer mensen duurzaam aan het werk 
  - Krachtwerk in de ondersteuning van mensen in langdurige armoede
  - Inzichten uit Drents kansencoach-project en onderzoek
  - De scootmobiel als gezondheidsopgave
  - Zo nemen werkgevers iemand met een beperking wél aan
  - Voorbij de cesuur
  - Veerkracht: een duwtje in de rug

  En het Thema Gezondheidsverschillen

  - Stress aanpakken? Begin bij het gezin!
  - Verschillen in (gezonde) levensverwachting tussen welvaartsgroepen
  - Een vaste adviesgroep met mensen die van weinig geld moeten rondkomen
  - Checklist sociaaleconomische gezondheidsverschillen
  - Publieke ruimte als sociale riolering
  - Mijn moeder is een stresskip…
  - Geen Excelsheet maar een goed gesprek

  Wil je het nummer lezen?

  Log dan in via deze link!

  Ben je nieuwsgierig geworden naar de thema-artikelen? Deze zijn gratis te lezen in onze whitepaper.

  Nog geen abonnement? Meld je dan aan, en je kan alle vorige edities ook lezen.

  Binnenkort online: Sociaal Bestek – themanummer over gezondheidsverschillen

  Illustratie: Bob van der Meijden

  In dit themanummer onder meer cijfers van het CBS. In de negentiende eeuw lag de sterfte in de arme buurten van Amsterdam 55 procent hoger dan in de meer welvarende buurten. Die verschillen zijn niet verdwenen, ondanks het gezondheidsbeleid dat juist daarop is gericht.

  Overheidsbeleid heeft bijgedragen aan de toegenomen sociaaleconomische gezondheidsverschillen, laat Lieke Boonen zien. Een sociaal riool, daar pleiten Klasien Horstman en Mare Knibbe voor. De publieke ruimte is essentieel voor sociale verbanden, het sociale weefsel. Vandaar de noodzaak voor een sociaal riool als gelijkmaker.

  Verder de vraag of stressreductie helpt om gezondheidsverschillen te verminderen. Die vraag stond centraal tijdens het event Gezondheidsverschillen en Stress, op 11 oktober 2022. Dit event werd georganiseerd door het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag, de Universiteit Leiden en het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). Tijdens het event gaven vier sprekers hun reflectie op deze vragen: Robert Vonk, Marieke Tollenaar, Jessica Kiefte-de Jong en Elmar Hommes. Deze vier bijdragen zijn als columns terug te lezen in het themanummer.

  Verder verwacht in Sociaal Bestek nr. 1

  De ongelijkheid in Nederland neemt toe, het vertrouwen in overheid en hulpverlening neemt af. Duurzaam sociaal beleid moet ervoor zorgen dat hierin verandering komt en veerkracht van mensen in achterstandswijken wordt vergroot. Wat draagt daaraan bij en wat juist niet? Sophie Koolma vroeg het aan diverse betrokkenen.

  Begin klein, met het verbinden van een vraag voor een Wmo-maatwerkvoorziening met welzijn en gezondheid. Per slot was dat ook de opdracht van de Wmo. David ter Avest en Anne Frederiks pionierden hoe je dat doet met de aanvraag voor een scootmobiel, waarbij ook verschillende disciplines elkaar voor het eerst leerden kennen.

  De opeenhoping van tegenstrijdige armoede- en schuldenregelingen gaat het probleem niet oplossen. Maarten Bergman beschrijft een in wezen machteloze politiek en machteloos beleid waar de burger de dupe van is. De korte termijn en langere termijn oplossingen liggen volgens hem elders en breken principieel met de systeemdictatuur.

  De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in alle beroepsgroepen tekorten zijn. Toch hebben veel mensen met verstandelijke of psychische kwetsbaarheden geen baan. Wat werkt om hen wel mee te laten doen op de arbeidsmarkt? Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat werkt voor werknemers en wat werkt voor werkgevers.

  Lees 4 voorproefjes van Sociaal Bestek editie 6

  Heb je het nieuwste nummer nog niet gelezen, maar ben je nieuwsgierig? Je kan nu een paar voorproefjes lezen!
  Heb je al een abonnement? Dan kan je inloggen en klikken op 'edities'.

  Waarom mensen geen gebruik maken van sociale voorzieningen

  Vraag het mensen op straat: sociale zekerheid blijkt onzekerheid

  Waarom maken veel financieel kwetsbare huishoudens geen gebruik van sociale voorzieningen, zoals toeslagen? Wij vroegen het aan degenen die dit het beste weten, namelijk mensen met een laag inkomen. In diepte-interviews gaven zij uitgebreid inzicht in de redenen. De overheid staat voor een grote opdracht om hun vertrouwen te herstellen. Maar het kán wel.

  DOOR Olaf Simonse, Gabry Vanderveen,  Lotte van Dillen, Wilco van Dijk & Eric van Dijk 

  Werkfit-traject biedt langdurig bijstandsgerechtigden perspectief

  Gemeenten hebben de groep langdurig bijstandsgerechtigden vaak niet goed in beeld. Terwijl deze groep juist meer begeleiding nodig heeft om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om nieuwe, intensieve trajecten, zoals het Werkfit-traject van B&A. Een onderzoek naar Werkfit levert wijze lessen voor de begeleiding van langdurig bijstandsgerechtigden. 

  DOOR Esra van Koolwijk

  Terug naar de basis voor een effectieve aanpak van (generatie)armoede

  Zes randvoorwaarden

  Hoe kunnen professionals betekenisvol maatwerk bieden aan mensen in generatiearmoede? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed jarenlang onderzoek naar de rol van professionals in het werkveld rondom (generatie)armoede in De Veenkoloniën. Aan het kennisniveau van professionals of het beschikbare instrumentarium schort het niet. De belangrijkste obstakels voor maatwerk ervaren professionals in de randvoorwaarden voor hun werk.

  DOOR Erik Meij, Sander van Lanen, Erik Merx, Arjen Edzes & Tialda Haartsen

  ‘Samen werken aan doorbraak bij vastgelopen casuïstiek’

  Regievoerders multiproblematiek aan het woord

  De landelijke aanpak Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM) geeft professionals meer ruimte en slagkracht bij vastgelopen complexe casussen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun casus aanmelden bij het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM). Hoe helpt het maatwerkloket hen? Wat valt daar van te leren? De drie regievoerders van het maatwerkloket vertellen.

  DOOR Davita de Jonge

  Enthousiast geworden?

  Neem een abonnement!

  Editie 6 van 2022 is uit!

  Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is te lezen. Abonnees krijgen het nummer in de mail of kunnen via deze link inloggen.

  Met in dit nummer

  - Waarom mensen geen gebruik maken van sociale voorzieningen (lees de samenvatting - ook voor niet-abonnees)
  - Werkfit-traject biedt langdurig bijstandsgerechtigden perspectief (lees de samenvatting)
  - Terug naar de basis voor een effectieve aanpak van (generatie)armoede (lees de samenvatting)
  - ‘Samen werken aan doorbraak bij vastgelopen casuïstiek’ (lees de samenvatting)

  Dit nummer toch graag lezen? Dat kan! Met een abonnement kun je dit nummer én alle voorgaande nummers lezen.

  Meer informatie

  Editie 5 van Sociaal Bestek is uit!

  Het nieuwste nummer van Sociaal Bestek is uit, deze keer met het thema arbeidsmigranten!

  Ben je abonnee? Dan ontvang je het nummer in je mailbox. Of je kan direct naar het nummer en log in.  

  Met onder andere in dit nummer:

  Redactielid Codrik van de Wetering schrijft over zijn dromen voor een inclusievere samenleving: “De maatschappij waarin ik wil leven en werken is een maatschappij waarin mensen meedoen, waarin iedereen er bij hoort. Gelukkig ben ik lang niet de enige die zo denkt en ik ben er dan ook van overtuigd dat het kan.”

  Lees het hele stuk hier (ook als je nog geen abonnee bent!)

  En verder:

  Twijfel je nog? Deze bovenstaande samenvattingen zijn vrij te lezen, zodat je een indruk kan krijgen wat Sociaal Bestek je allemaal te bieden hebt. Geen nummer meer missen én alle vorige edities bekijken?

  Neem een abonnement!

  Succesvolle arbeidsmarkt-integratie van statushouders door leerwerktrajecten

  De arbeidsmarktparticipatie van nieuwkomers in Nederland, vooral met een niet-Westerse achtergrond, loopt ondanks allerlei pogingen deze op te schroeven nog steeds ver achter bij mensen zonder migratieachtergrond.[1] Leerwerktrajecten blijken een succesvol instrument om deze participatie te verhogen.[2] Wat valt er te leren van een succesvol project in Heerlen?

  DOOR Tom Swelsen, Sabrina Keinemans en Nurhan Abujidi 

  Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
  Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

  Acties voor de menselijke maat

  De verschillende affaires die zich recentelijk hebben afgespeeld en nog lopen hebben ook bij de regelgevers in ons land tot actie geleid. In juli presenteerden zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als dat Sociale Zaken hun plannen. Ze willen de menselijke maat bevorderen en het handhavingsinstrumentarium herijken. Een overzicht.

  DOOR Gjalt Schippers

  Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
  Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

  Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: lang genoeg getreuzeld!

  De Participatiewet is nog geen succes en dit komt niet vanzelf goed. Al langer wordt gepleit voor een actieve rol voor de sociale ontwikkelbedrijven. Politici, het ministerie van SZW, gemeenten en werkbedrijven hebben ieder hun eigen rol om dit mogelijk te maken. Hoogste tijd om nu door te pakken. De doelgroep verlangt dit en de arbeidsmarkt heeft hen hard nodig.

  DOOR Robert Capel

  Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan door via deze link!
  Ben je nog geen abonnee? Meld je dan aan, dan ontvang je alle komende nummers én je krijgt toegang tot alle voorgaande edities.

  Inloggen


  Sluit venster