Editie 2 van 2022 is uit!

Vanaf nu is de nieuwste editie te van Sociaal Bestek te lezen! Lees meer over de inhoud en log in met je account.

Met onder andere:

  • Financiële en psychologische effecten van een hoge energierekening
  • Pilot verbetert samenwerking eerste- en tweedelijns rechtsbijstand
  • Oplossingen voor ondernemers in nood
  • Toegang tot de wmo in Nijmegen
  • Super SyRI: niets geleerd van de toeslagenaffaire

Altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken in het sociaal domein?

Neem dan een abonnement op Sociaal Bestek. Dit is wat je krijgt:
– Toegang tot de premium content op de website van Sociaal Bestek met het laatste nieuws over participatie, inkomen en zorg.
– Zes digitale magazines per jaar met diepgravende artikelen over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk in de domeinen participatie, inkomen en zorg.
– Onbeperkt toegang tot ons rijke digitale archief met artikelen uit eerdere edities.

Ja, graag!

Editie 1 van 2022 is uit!

Wicked problems schijnt dat tegenwoordig te heten. Maatschappelijke problemen, oftewel uitdagingen, die kennelijk niet op te lossen zijn. Hoeveel beleid, inspiratiesessies en integrale aanpakken er ook worden ingezet. Daarover gaat de nieuwste editie van Sociaal Bestek. Lees het via deze link en log in!

Met onder andere:

  • Scheefgroei in een leven lang ontwikkelen 
  • Investeer in de arbeidsmarkt van vandaag én morgen
  • Op weg naar een afspiegeling van de beroepsbevolking bij Amsterdamse overheidsinstellingen
  • Langer thuis met een zeldzamere vorm van dementie
  • De minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen laat ons in de kou zitten

Editie 6 van 2021 is uit!

Het laatste nummer van 2021 is uit en nu te lezen via deze link.

Met onder andere:
- De werkwijze van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
- De Rotterdamse aanpak van de toeslagenaffaire
- Ervaren gemeenten en uitvoerders extra beleidsvrijheid binnen de Participatiewet?
- De waarde van mantelzorg in kaart gebracht
- Vijf jaar na de scheiding

Nu te lezen: whitepaper kansenongelijkheid onder kinderen

Deze white paper brengt Sociaal Bestek uit naar aanleiding van een studiemiddag op 2 december jl naar aanleiding van een artikel Ben Boksebeld over kinderarmoede in Sociaal Bestek 2021 – nr 3. Dit artikel is in deze white paper opgenomen, evenals enkele artikelen die eerder in Sociaal Bestek verschenen: over kinderarmoede en over overerfbare armoede in de Veenkoloniën. Nu gratis te lezen!

SOS om overerfbare armoede te doorbreken

Bastian Ravesteijn van de Erasmus Universiteit maakte met collega’s www.kansenkaart.nl. ‘We wisten wel dat de plek waar je wieg staat en het gezin waarin je opgroeit veel invloed hebben op je kansen. Maar hoe groot de verbanden precies zijn, dat was niet duidelijk. De anonieme data van miljoenen Nederlanders hebben we met deze kaart toegankelijk gemaakt.’ Ravesteijn laat wat voorbeelden zien: ‘Hebben je ouders een laag inkomen, dan is de kans dat jij als 16-jarige op het vwo zit 25%. Hebben je ouders een hoog inkomen, dan is die kans 80%.’  

Lees verder

Kansen(on)gelijkheid in twee plattelandsgemeenten

Dankzij de televisieserie Klassen en een SIRE-campagne [1] krijgt kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren tegenwoordig veel aandacht. Bij kansenongelijkheid denken we vaak aan arme wijken in grote steden. Maar ook in relatief welvarende plattelandsgemeenten zijn gezinnen met een krappe beurs. Ervaren deze gezinnen kansenongelijkheid? En in hoeverre is opgroeien in armoede hier anders dan in arme wijken?

Lees verder

Kinderarmoede een halt toeroepen: wat worden de lokale ambities?

In 2030 is het aantal kinderen in armoede gehalveerd. Althans, dat is de overheidsambitie. Maar de streefcijfers zijn nog lang niet in zicht. Bovendien zijn op lokaal niveau de mogelijkheden om deze cijfers te beïnvloeden beperkt. Biedt de ambitie om sociale uitsluiting terug te dringen een alternatief voor de puur economische benadering?

Lees verder

Overerfbare armoede in de Veenkoloniën: Vijfjarig onderzoek

De overerfbaarheid van armoede wordt veel vermoed en bediscussieerd, maar is nauwelijks op grote schaal onderzocht. De RUG start met maatschappelijke partners een vijfjarig project in de Veenkoloniën. Niet alleen de mate waarin overerfbare armoede voorkomt, maar ook de beleidsinterventies worden onderzocht. Het doel is tot effectieve interventiestrategieën te komen.

Lees verder

Het ligt in de verwachting dat problemen toenemen

In de Veenkoloniën komt meer dan de helft van de mensen die het wettelijke schuldsaneringstraject volgen uit een gezin dat inkomen uit werk of een onderneming ontvangt. Gezien de huidige economische crisis is het dus alle hens aan dek om ook voor deze groep een toename in schuldproblemen te voorkomen.

Lees verder

Live uitzending 1Twente; Kansen ongelijkheid onder kinderen

Datum 02 december 2021

Dat het ene kind meer kans heeft dan het andere om gezond volwassen te worden, een goede opleiding te volgen en uiteindelijk een leuke baan te vinden, daarover zijn de meeste mensen het wel eens. Maar wat bepaalt die kansenongelijkheid? Is dat het inkomen van de ouders, de plek waar je geboren wordt of allebei? En belangrijker nog: wat kun je er aan doen om alle kinderen wél een eerlijke kans te geven? Op donderdag 2 december 2021 van 15.00 tot 17.00 uur organiseren 1Twente en de Werkplaats Sociaal Domein Twente samen een twee uur durende live uitzending over kansenongelijkheid onder kinderen.

Kijk hier mee

Nieuwe whitepaper: Burgers bouwen aan vertrouwen

Sociaal Bestek maakte bij het jaarcongres van de LCR een mooie whitepaper onder de titel 'Burgers bouwen aan vertrouwen', wat tevens het thema van de dag was. Deze is gratis te lezen! Wat kan je verwachten?

Zeg 'Ho!' tegen de macht

Het jaarcongres van de LCR was dit keer ‘hybride’. Met een programma voor de zaal en online studiogesprekken voor thuis. Met minder mensen in de zaal (corona) was het niet minder bruisend. In tegendeel: in tegenstelling tot het stelsel van het sociale zekerheid was deze bijeenkomst zeker ‘activerend’. De mensen thuis konden bovendien nog enkele studiogesprekken volgen. We geven een impressie van het plenaire deel.

Lees het artikel

Buiten de hokjes denken

Roland de Groot was vorig jaar de winnaar van de Client in Beeldprijs. Hij kreeg UWV en gemeente om de tafel en die beloofden om voortaan hun cliënten goed te informeren over de diverse inkomensregelingen. We spraken de Groot: over hoe dit verder is gegaan. En over zijn nieuwe initiatief ‘Werk in uitkering’ voor het versterken van de eigen inbreng van de cliënt tijdens de WIA-beoordeling.

Lees het artikel

Het succes van cliëntenparticipatie

Hennie Zoontjes is de onafhankelijk voorzitter van het Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht. Het Platform is nog niet zo lang geleden opgericht als opvolger van de cliëntenraad. Zoontjes geeft zijn visie op hoe het gaat met cliëntenparticipatie in Utrecht en in Nederland.

Lees het artikel

Of open de hele whitepaper

Inloggen


Sluit venster