Vraagstukken van wijkcoaches bij de inzet van flexibel budget in de wijk: ‘Voor wat, hoort wat?’

Loslaten van regels en procedures, financiële ontschotting en de inzet van een flexibel budget, kan mogelijk zorgen voor meer passende hulp en ondersteuning aan burgers. Wijkcoaches uit Enschede delen hun ervaringen met een experiment met een flexibel budget. Wat zijn de kansen en spanningsvelden? En hoe werken die door in hun handelen?

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster