Verklaring regionale verschillen meer dan een mentaliteitskwestie: Verkenning Platform31

In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) opvallend grote regionale verschillen in het gebruik van voorzieningen. Platform31 ging samen met provinciale kennisinstellingen op zoek naar verklaringen voor het hoge gebruik in vier krimpregio’s.

Ook interessant om te lezen:

Er zijn geen berichten gevonden

Inloggen


Sluit venster