Statushouders en gezondheidsbelemmeringen

Gezondheid kan een belemmering zijn voor statushouders om te participeren op de arbeidsmarkt, maar andersom kan werk of een andere vorm van participatie statushouders juist helpen om zich weer wat beter te voelen. Hoe schat je als klantmanager in wat er speelt en wat de invloed daarvan is op de mogelijkheden om te kunnen participeren en werken en hoe houd je hier in de begeleiding rekening mee? Het devies is: bespreekbaar maken, signaleren, doorverwijzen en volgen en opvolgen. Uit gesprekken met professionals in drie gemeenten blijkt dat klantmanagers zich bewust zijn van de rol van gezondheid maar dat het in de praktijk niet altijd makkelijk is om hier adequaat op in te spelen.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster