Overerfbare armoede in de Veenkoloniën: Vijfjarig onderzoek

De overerfbaarheid van armoede wordt veel vermoed en bediscussieerd, maar is nauwelijks op grote schaal onderzocht. De RUG start met maatschappelijke partners een vijfjarig project in de Veenkoloniën. Niet alleen de mate waarin overerfbare armoede voorkomt, maar ook de beleidsinterventies worden onderzocht. Het doel is tot effectieve interventiestrategieën te komen.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster