Kunnen minima voor eigen bijdrage een beroep doen op bijzondere bijstand?: Rechtbank beantwoordt de vraag

Wordt een beroep gedaan op de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wmo 2015 of de Wet op de Rechtsbijstand, dan moet daar vaak een eigen bijdrage voor worden betaald. Kunnen minima daarvoor een beroep doen op bijzondere bijstand? De Rechtbank Overijssel geeft antwoord.11

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster