Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag?

Tot eind september reisde het Aanjaagteam Verwarde Personen door het land. Hun inzet moet er toe leiden dat alle Nederlandse gemeenten een ‘sluitende aanpak’ hebben van zorg en ondersteuning voor verwarde personen. Maar wie zijn die mensen eigenlijk? De Kafkabrigade1 bracht de wandel van vier heel verschillende mensen door overheidsinstanties en zorginstituties in kaart.1

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster