Eigen schuld?

In dit nummer van Sociaal Bestek waarin veel aandacht wordt besteed aan armoede en schulden is dat een intrigerende vraag. De evaluatie van de Wgs is verschenen en de WRR publiceerde Verkenning 33 over problematische schulden. En als je de media een beetje bijhoudt, dan hou je je hart vast voor de toekomst. Volgens het Nibud bijvoorbeeld gaat een kwart van de nu 65-minners het niet redden met hun pensioen.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster