Een gezin, geen plan en ikzelf als regisseur

2015 was voor mij een jaar vol wachtlijsten, diagnostiek en het aansturen op hulp. Vanwege de ontwikkelingsproblemen van onze zoon, kregen we te maken met de huisarts, de eerstelijnsggz, de jeugd-ggz, school, passend onderwijs, wijkteam, leerlingenvervoer en andere partijen. Als ouder en cliënt was ik enorm veel tijd kwijt om passende hulp te organiseren.

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster