Coördinatie in het sociaal domein is geen rocket science

Multiprobleemdossiers leveren al sinds jaar en dag hoofdbrekens op. De verkokerde wetgeving en uitvoering maakt stroomlijning en regie lastig. De voorgenomen Wet aanpak meervoudige problematiek moet dat makkelijker maken. Maar in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat al een prima bruikbare coördinatieregeling. Dat vraagt geen hogere wetenschap, maar is gewoon een kwestie van toepassen.

Ook interessant om te lezen:

Er zijn geen berichten gevonden

Inloggen


Sluit venster